Opleiden van trainers

 

Voor het opleiden van trainers zijn er twee opties:

I Opleiden met de cursusinhoud van de KNHB

De KNHB werkt met intermediairs. Deze intermediairs zijn leercoaches van de KNHB. Zij mogen zelf een KNHB-cursus organiseren. Inschrijving en organisatie van de cursus geschiedt door de leercoach. Prijzen en cursusinhoud zijn bepaald door de KNHB. Aan het eind van de cursus en bij voldaan aan de KNHB-eisen ontvangt de cursist een KNHB certificaat of KNHB diploma.

De cursussen die op deze manier gegeven worden zijn:

Basisopleiding 'Training geven' en HT2 Jongste Jeugd (HT2 JJ)

De basisopleiding bestaat uit 2 avonden. Bij aanwezigheid bij beide avonden ontvangt de cursist een certificaat.

Kosten voor de BO 'Training geven' bedragen € 550,- (incl. BTW, reiskosten en certificaat)

De HT2- JJ bestaat uit 5 avonden. De cursist heeft een aanwezigheidsplicht van 80%. Wanneer het ingeleverde portfolio (4 opdrachten) door de KNHB als voldoende wordt beoordeeld ontvangt de cursist het HT2-JJ diploma

Kosten voor de HT2-JJ bedragen € 200,- per cursist (incl BTW, lesstof en - materiaal KNHB, portfoliobeoordeling en diploma)

De opgave voor een HT2- elftal, HT3 of HT4-cursus geschiedt middels de KNHB. In samenwerking met Hockeyschool Friesland kan er bij voldoende cursisten (minimaal 12) zo'n cursus in de buurt van uw vereniging worden georganiseerd.

II Opleiden met de cursusinhoud van Hockeyschool Friesland

Hockeyschool Friesland heeft een eigen trainerscursus ontwikkeld. De inhoud is gebaseerd op de visie om 'spelgericht' training te geven. 

In 4 avonden van 2,5 uur worden zowel in theorie als praktijk de basisbeginselen van training geven gedoceerd.

De volgende aspecten komen aan de orde:
* Basishouding van de trainer
* Basisprincipes van het training geven
* Spelgericht training geven
* Het aanleren van basistechnieken aan (jongste) jeugd en senioren
* Het trainen van verschillende spelthema's 

Aan het eind van de cursus ontvangt de cursist een bewijs van deelname.

De kosten voor de cursus is afhankelijk van het aantal cursisten en de reisafstand. Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte, kunt u contact opnemen met info@hockeyschoolfriesland.nl of 06 12 70 43 39


.